Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

zivaland-bat-dong-san
ZivaLand – Lĩnh vực bất động sản

ZivaLand – Lĩnh vực bất động sản, đầu tư phát triển dự án bất động sản là một trong các…

ZivaBuild-xay-dung
ZivaBuild – Lĩnh vực xây dựng

ZivaBuild – Lĩnh vực xây dựng, kinh doanh tại thị trường mới nổi như Việt Nam luôn là thách thức…

ZivaHomes-linh-vuc-nha-o
ZivaHomes – Lĩnh vực nhà ở

ZivaHomes – Lĩnh vực nhà ở, chúng tôi không chỉ phân phối những sản phẩm bất động sản ở phân…

zivaDecor-linh-vuc-thiet-ke
ZivaDecor – Lĩnh vực thiết kế

ZivaDecor – Lĩnh vực thiết kế, xuất phát từ mong muốn tạo ra sự khác biệt, ZivaDecor tập trung vào…

ZivaCapital-linh-vuc-dau-tu-tai-chinh
ZivaCapital – Lĩnh vực tài chính

ZivaCapital – Lĩnh vực tài chính, Việt Nam là một đất nước đang phát triển với nguồn dân số trẻ…

ZivaMart-Linh-vuc-phan-phoi
ZivaMart – Lĩnh vực phân phối sản phẩm

ZivaMart – Lĩnh vực phân phối sản phẩm, song song với việc phát triển thương hiệu, hệ thống phân phối…